OVER DE MENSEN DIE DE BEELDBUIS LEGENDARISCH MAAKTEN

 
 
 

De kameelbuis van Seyno Sluijterman.

 

Het idee was om de diepte van de beeldbuis te reduceren door gebruik te maken van twee kanonnen en 2 afbuigspoelen die ieder een half beeld op het scherm schrijven.

 

 klik op de plaatjes voor grotere weergave

 Zie beschrijving

  

 

 

 

 

De Ultra Slim van Jos Henrichs.

 

Het doel was om een werkend 21”UltraSlim prototype te maken met een diepte van slechts 25 cm.

 

 

 Zie beschrijving

 

 

 

 

Beeldbuis met gebogen kanon 1963.

 

Om de diepte van de TV kast te verminderen werd er een knik in het kanon aangebracht van iets meer dan 90 graden. In de knik zat een soort electronenspiegel die er voor zorgde dat de electronen toch richting het scherm gingen.

De moeilijkheid was natuurlijk hoe de afbuigspoel te monteren?

De oplossing was simpel, maak de spoel in 2 delen en klap hem om de buisnek, en ziedaar de klapspoel was geboren. 

Uiteindelijk is het geen succes geworden.

Als iemand nog foto's heeft van een werkend prototype houden we ons aanbevolen.

 

 

 

 Zeus buis van o.a. Harry Ligthart 

Het Zeus project werd gestart in 1989 met als doel om te komen tot een spectaculaire nieuwe beeldbuis. Deze zou rechthoekig, vlak en dun moeten zijn. Op het het Philips Nat. Lab slaagde men er in om een 17" prototype te maken dat er veelbelovend uitzag, de dikte was iets minder dan 1 cm, en die was voor alle schermgroottes gelijk terwijl het toch een CRT was. In plaats van een electronenkanon werd een vacuumruimte gevuld met een electronenwolk en hieruit werden de benodigde electronen via electronengeleiding over isolatoren naar de juiste plaats op het scherm geleid. Op complex R werden tijdens het haalbaarheidsonderzoek nog enkele werkende prototypes gemaakt maar toen er geinvesteerd moest worden om opschaling naar proefproductie mogelijk te maken werd het project gestopt in april 1996.

 

 

Terug naar beeldbuis

 Home

 

OVER DE MENSEN DIE DE BEELDBUIS LEGENDARISCH MAAKTEN